Lietošanas noteikumi

  1. Vispārīgi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk Noteikumi) nosaka SIA “Omniva” (turpmāk Omniva) tiešsaistes pasūtīšanas vides (turpmāk Omniva e-veikals) lietošanas noteikumus. Ja persona, kas vēlas izmantot Omniva e-veikalu (turpmāk Klients), reģistrējas kā Omniva e-veikala lietotājs vai izmanto Omniva e-veikalu, tiek uzskatīts, ka viņš/viņa piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.2. SIA “Omniva” kontaktinformācija: SIA “Omniva” Dzirnieku iela 24, Mārupe, e-pasts: [email protected], klientu apkalpošanas tālrunis: +27042424

  1. Klienta tiesības, pienākumi un saistības

2.1. Klients ir tiesīgs izmantot Omniva e-veikalu (veikt pasūtījumus, saņemt informāciju, iesniegt jautājumus u. c., izmantojot Omniva e-veikalu) saskaņā ar Noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2.2. Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzības par Omniva e-veikala izmantošanu klientu apkalpošanas centrā (tālruņa numurs +27042424, [email protected]).

2.3. Klients ir atbildīgs par Omniva e-veikalā iesniegtajos pasūtījumos un jautājumos iekļauto datu pareizību.

2.4. Klients apņemas izmantot Omniva e-veikalu tikai tādiem mērķiem, kas atbilst likumam un labai praksei.

2.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem, kas, izmantojot Omniva e-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, likumu vai labo praksi, nodarīti Omniva, SIA, citiem Klientiem vai trešajām personām.

  1. Omniva, SIA tiesības, pienākumi un saistības

3.1. Omniva, SIA atbild uz Klienta pieprasījumiem ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā.

3.2. Omniva, SIA apņemas neizpaust Klienta informāciju trešajām personām.

3.3. Omniva, SIA patur tiesības atklāt datus par Klientu, ja tie tiek atklāti personai, kura apstrādā datus, lai ievērotu likumā noteiktu pienākumu, vai personai, kurai ir likumīgas tiesības to darīt.

3.4. Omniva, SIA nav atbildīga par to datu precizitāti, kurus Omniva e-veikalā ievadījis Klients.

3.5. Omniva, SIA nav atbildīga par iespējamo kaitējumu, kas nodarīts Klientam, ieskaitot pasūtīto preču novēlotu piegādi, kas rodas tādēļ, ka Omniva e-veikalu nav iespējams izmantot jebkādu tehnisku problēmu dēļ. Ja preču piegāde kavējas vairāk nekā 3 darba dienas, Omniva, SIA par to informē Klientu, izmantojot Klienta norādīto saziņas kanālu.

3.6. Omniva, SIA ir tiesības daļēji vai pilnībā atcelt pasūtījumu un nepiegādāt pasūtītās preces, ja preces cena ir norādīta nekorekti Omniva e-veikalā radušās kļūdas dēļ vai preces krājumi ir beigušies. Omniva, SIA par to informē Klientu pie pirmās iespējas un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas, atmaksā samaksāto naudu.

  1. Pasūtījumu veikšana Omniva e-veikalā

4.1. Klientam jāpievieno vēlamās preces grozam, jāaizpilda obligātos laukus un jāizvēlas piemērotu preču piegādes veidu.

4.2. Lai iesniegtu pasūtījumu, Klientam jāiesniedz savu kontaktinformāciju: fiziskas personas gadījumā – vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese un piegādes adrese, bet juridiskas personas gadījumā – organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja juridiskā persona ir PVN maksātājs, tai jānorāda arī pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs.

4.3. Ja pasūtījuma saņēmējs un Klients ir dažādas personas, Klientam ir jāsniedz 4.2. punktā norādīto informāciju par abām šīm personām.

4.4. Klienta pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad klients to ir apstiprinājis Omniva e-veikalā un tādējādi piekritis Noteikumiem.

4.5. Omniva, SIA apstiprina katra Klienta pasūtījuma iesniegšanu Omniva e-veikalā. Pasūtījuma iesniegšana nozīmē, ka pasūtījums ir pieņemts, bet tas nenozīmē tā tūlītēju izpildi.

4.6. Omniva, SIA sāk izpildīt pasūtījumu pēc tam, kad visa pasūtījuma summa ir ieskaitīta Omniva, SIA bankas kontā, kas nozīmē, ka pasūtījums stājas spēkā.

4.7. Pasūtījuma piegādes laiks, t. i., laiks, kad preces jānogādā saņēmējiem Latvijā, ir ne vairāk kā 2 darbdienas no pasūtījuma spēkā stāšanās dienas, ja vien piegādes laiks nav norādīts citādi. Ja pasūtījumu nav iespējams izpildīt 4 darbdienu laikā, Klients par to tiek informēts, izmantojot sakaru līdzekļus, kurus Klients norādījis pasūtījumā.

4.8. Pasūtītājs var samaksāt pasūtījuma summu Omniva e-veikalā, iesniedzot pasūtījumu. Maksāšanai ir iespējami šādi samaksas risinājumi: “Swedbank” tiešsaistes bankas links un “Mastercard” un “Visa” bankas maksājumu kartes.

4.9. Visas cenas Omniva e-veikalā ir norādītas eiro un ietver nodokļus.

  1. Piegādes veidi un maksa

5.1. Klientam jāizvēlas piegādes veidu: piegādi uz pakomātu, piegādi ar kurjeru vai saņemšanu Omniva noliktavā. Piegādes pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Omniva, SIA Standarta noteikumiem, kas ir pieejami Omniva, SIA tīmekļa vietnē www.omniva.lv, ņemot vērā Noteikumos norādītās specifikācijas.

5.2. Piegādes maksas cenrāža pamatā ir Omniva, SIA cenrādis, kurjerpakalpojumu cenrādis, kā arī pakomāta pakalpojumu cenrādis.

  1. Atgriešana

6.1. Klientiem – fiziskām personām – ir tiesības atgriezt pasūtītās preces 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas un saņemt pasūtījuma summu atpakaļ. Piegādes maksa netiek atmaksāta, ja vien Klients nav atgriezis preces tādēļ, ka Omniva, SIA nav veikusi atbilstošu pasūtījuma piegādi.

6.2. Klientiem – juridiskām personām – ir tiesības atgriezt pasūtītās preces 7 dienu laikā pēc preču saņemšanas un saņemt atpakaļ pasūtījuma summu, ja Omniva, SIA nav veikusi atbilstošu pasūtījuma piegādi (t. i., piegādātās preces daudzuma, kvalitātes vai sortimenta ziņā neatbilst pasūtītajām precēm).

6.3. Lai atgrieztu preces, Klientam jāiesniedz Omniva, SIA Atteikuma veidlapu, kura paraugu var atrast Omniva e-veikala mājaslapā pakopats.lv, kurā ir iekļauta 4.2. punktā norādītā Klienta kontaktinformācija, pasūtījuma apraksts, pasūtījuma summas apmaksas dati (samaksas datums, summa, banka) un atgrieztās preces. Ja iespējams, lūdzam saņēmēju norādīt arī atgriešanas iemeslu. Iesniegumu var nosūtīt uz e-pasta adresi [email protected] Klientam jānosūta atpakaļ sūtītās preces uz šādu adresi: Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, Latvija.

6.4. Izdevumus par preču atgriešanu sedz Klients, ja vien atgriešanas iemesls nav tas, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtījumam.

6.5. Omniva, SIA ir tiesības atteikties pieņemt preces atpakaļ un atgriezt naudu, ja atgrieztā prece ir bojāta.

  1. Noslēguma noteikumi 

7.1. Domstarpības sakarā ar šiem Noteikumiem tiek risinātas sarunu ceļā. Klients var aizsargāt savas tiesības, sazinoties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru vai vēršoties tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.